לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

1 יש מקרים שבהם ניתן פסק דין למזונות נגד הבעל אלא שעקב אירועים חדשים לאחר פסק הדין , החייב לא מצליח לשלם את התשלומים החודשיים ועלול להיעצר כתוצאה מכך .
2 פסק הדין המנחה בעניין זה הוא פסק דין רע"א 4905/98 נ"ה (3) 360 גמזו בו נפסק על ידי כבוד השופט ברק כי : ציטוט:
"בצד התכלית המיוחדת שעניינה מניעת ירידה לחייו של החייב, מונחת התכלית הכללית שעניינה הגנה ושמירה על כבוד האדם והחירות שתכלית זו מעוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. כבודו של האדם כולל בחובו, כפי שראינו, הגנה על מינימום הקיום האנושי (ראו בג"ץ ‎161/94 אטרי נ' מדינת ישראל (לא פורסם))".
בית משפט פסק כי אדם שמתגורר בחוצות ואין לו דיור, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; " אדם הרעב ללחם, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע כך כבודו של כל אדם וכך כבודו של חייב על פי חוב פסוק ממזונות."
בית המשפט פסק כי סעיף 69 חל רק על סמכות ראש ההוצאה לפועל הדרישה לקיום טעמים מיוחדים שירשמו על הפעלת סמכות שלו
"ושוב: מטרת ההליך אינה לשנות את שיעורו של החוב. מטרתו היא להבטיח כי החוב שנפסק ישולם לנושה לשיעורים, באופן שלא תיפגע יכולת הקיום הבסיסית של החייב. אכן, השימוש בסמכות הנתונה לבית המשפט בסעיף ‎69(ה) לחוק ההוצאה לפועל צריך להיות במשורה, זוהי סמכות חריגה. אסור לה שתיצור אווירה של השתמטות מתשלום חוב המזונות. אסור ליצור מצב דברים, שבו יעדיפו חייבים להימנע מתשלום חוב מזונות, על מנת להגדילו ולהאדירו, במטרה לזכות לפריסת תשלומים."
3 בתמ"ש 4916-04-12 קבע בית המשפט באשדוד בתיק שבו לחייב נוצר חוב של 20000 ₪ החייב פנה לראש ההוצאה לפועל לפריסת תשלומים לפי סעיף 69 ה לחוק . שכן למרות שהסכם הגירושים קבע תשלום של 2000 ₪ לחודש , פנה אב הקטינים ללשכת ההוצאה לפועל לפריסת החוב .
בית המשפט פסק כי החייב יוכל לשלם את חוב המזונות בתשלומים של 1000 ₪ לחודש.
4. פסק דין שניתן בבית הדין הרבני מאזכר בית הדין את ההלכות בעניין זה . בתיק מספר 839-10 פלוני נגד פלונית קבע בית הדין בבקשה בהולה לפריסת תשלומי מזונות , כי על פי הילכת גמזו הסמכות לפריסת דמי מזונות מסורה לבית הדין
5 לפי סעיף 69 (ד) לחוק ההוצאה לפועל רשאי רשם ההוצאה לפועל להפנות את בעלי הדין לבית משפט כדי לבקש שינוי של השיעורים שנקבעו. .ולפי סעיף 69 (ה) הוראות אלה יחולו גם על חוב חוב מזונות שהצטברו בשל אי פירעו החוב במועד
בית הדין מסביר כי "פניה לפריסת תשלומי חייבת לבא כפניה רשמית של לשכת ההוצל"פ אל בית המשפט שפסק את סכום החוב . פנייה כזו תבוא לאחר שנערכה לחייב בדיקת יכולת מעמיקה , לאחר שעקרונית אושרה לחייב פריסת תשלומים.

6. בקשה דומה הוגשה בתיק הוצאה לפועל בכפר סבא שמספרו 17-00236-11-5 המבקש ביקש לפרוס את חובו לתשלומים על ידי הפניה לבית משפט למשפחה על פי סעיף 69 ה לחוק ההוצאה לפועל עקב מצב כלכלי קשה . והכנסה זעומה שלא מאפשרת לו לשלם את חובו בהוצאה לפועל. כבוד הרשמת חוזרת על הילכת גמזו לפיה התכלית להעברת תיק לבית משפט מוסמך בהתאם לסעיף 69 ה איננה רק מניעת מאסר חייבים חסרי אמצעים , אלא גם שיקום חייהם, כוון שהתמלאו תנאי החוק היא מורה על העברת התיק לבית משפט משפחה.

לסכום במקרים חריגים שבהם החייב לא יכול לשלם את התשלומים .שנקבעו לו עקב מצב כלכלי קשה הוא יכול לפנות להוצאה לפועל על מנת .שרשם ההוצאה לפועל שיפנה את בעלי הדין לבית משפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו.


 

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם