לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

התנגדות לביצוע שטר

מועד הגשת ההתנגדות
לא אחת קורה שתובעים אדם על פי שטר ללא שהייתה הצדקה לתביעה, כגון שטר בטחון לתשלום דמי שכירות , אשר שולמו במלואם , או צ'ק שזויף ,או צ'ק שניתן להבטחת תשלום  לסחורה ,  והחייב שילם עבור הסחורה , או צ'ק שניתן להבטחת הלוואה בשוק אפור בריבית אסורה על פי החוק, כאשר כל קרן החוב שולמה.

בכל המקרים שפורטו יש להגיש מידית התנגדות לבצוע שטר דבר אשר יעצור את הליכים שנפתחו כנגד המבקש.

יש להקפיד להגיש התנגדות במסגרת 30 הימים ממועד שבו קיבל החייב אזהרה, להגשת ההתנגדות במועד יש חשיבות רבה שכן לאחר 30 ימים רשאי הזוכה לנקוט בהליכים , כולל עיקולים והגבלת החשבון , עובדה שיכולה לגרום לנזקים לנתבע  כגון פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של הנתבע  בבנק  ועשויה לגרום לעצירת האשראי.
לא רצוי להגיש את ההתנגדות ללא עורך דין שכן כל טעות עלולה לגרום לדחיית ההתנגדות.
לאחר הגשת ההתנגדות התיק מועבר לבית משפט לשמיעת ההתנגדות, ושופט בית משפט יכריע במחלוקת בין הצדדים
הארכת מועד להגשת התנגדות.

במקרה של איחור בהגשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, ללא הגשת בקשה להארכת מועד תידחה ההתנגדות גם אם יש טענות הגנה למבקש.
את הבקשה יש להגיש מלווה בתצהיר חתום על ידי עורך דין ללא התצהיר תידחה הבקשה, בבקשה יש לפרט את הנימוקים לאיחור  וכן את נימוקי ההגנה.

כמו כן במקרה של איחור יש להגיש במקביל בקשה לעיכוב הליכים כל מנת למנוע נזק של עיקולים ופעולות בהוצאה לפועל בטרם הוכרעה הבקשה.

מה עושים כאשר אין הגנה  אמיתית
כאשר אין לחייב נימוקי הגנה של ממש, עדיין יכול למנוע הליכים בהוצאה לפועל על ידי הגשת בקשה לתשלומים שבמסגרתו תיבדק יכולתו של החייב ויקבע לו צו תשלומים ובדרך כלל אם יבקש יבוטלו הליכים נגדו פרט למקרים חריגים .
נימוקי הגנה להתנגדות:
זיוף / גנבת שקים מהווים הגנה מפני תביעה שטרית , גם את התובע הוא לא הגנב , כוון  שהשיק נגוע באי חוקיות . על פי סעיף 22 לפקודה אין חבות על פי שטר ללא חתימה .

במקרה שהנתבע  טוען זיוף  נטל ההוכחה שהחתימה היא של הנתבע על התובע. בכל מקרה רצוי להמציא חוות דעת גרפולוג להוכחת הזיוף. ורצוי להמציא אישור משטרה על תלונה בגין הזיוף.

ריבית  שוק אפור באמצע שנות ה-90 חוקק חוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות .האוסר על חיוב בריבית מופרזת בהסכמים של הלוואות חוץ בנקאיות, , והמחוקק אוסר במפורש לקבוע ריבית מופרזת, העולה על פעמיים ורבע ריבית בנקאית ממוצעת בערך 11 אחוז לשנה.

לכן אם החוב המגולם בצ'יק כולל בתוכו ריבית אסורה העולה על 11 אחוז בשנה ניתן להתנגד לתביעה ולמחוק כל ריבית העולה על סך של 11 אחוז בשנה.

צ'ק שרשום עליו למוטב בלבד שניתן למשהו והוסב לאחר, אסור לתבוע אותו על ידי מי שהוסב אליו השיק.

צ'ק ביטחון להבטחת הסכם או חוזה שכירות או הסכם אחר, אסור לתבוע אותו אם ההסכם לא הופר.

כישלון תמורה מלא במקרה שבו ניתן שיק תשלום לסחורה והסחורה לא סופקה .

ערעור
במקרה של דחיית ההתנגדות ניתן להגיש ערעור לבית משפט בערכאה גבוהה יותר וזאת במועדים הקבועים בחוק.

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם