לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

התיישנות חוב ארנונה

ישנם מקרים שבהם העירייה מנסה לגבות חובות שהתיישנו ואף מבצעת פעולות מנהלתיות כנגד אזרחים, בניסיון  לגבות חובות שהתיישנו.
מומלץ במקרה כזה לפנות לעו"ד ולא להסדיר את העניין ללא עו"ד, שכן דיני התיישנות הם סבוכים, מאחר שטענת התיישנות מהווה מחסום והגנה, בעיקר בשל העובדה שלא מצפים מאדם שישמור מסמכים או שיזכור אירועים לאחר יותר משבע שנים.

דיני התיישנות של גבייה מנהלתית של חובות ארנונה עברו לאחרונה שינויים מהותיים באמצעות
פסיקה חדשה – התיישנות ארנונה לאחר שבע שנים ממועד החיוב.

באמצע שנת 2010 עברו דיני ההתיישנות של גבייה מנהלתית של חובות ארנונה שינויים מהותיים, לאחר פרסום פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת רע"א 187/05 – נסייר נגד עיריית נצרת עלית. באותו פסק דין הוכרעה סופית הסוגיה והוחלט כי יש להשוות את דיני ההתיישנות הרגילים גם לגבי חובות ארנונה. לכן, כיום אין לגבות חובות ארנונה שעברו למעלה מ-7 שנים מיום היווצרם והעירייה לא פעלה לגבייתם.
בית המשפט קבע כי ציטוט: "בתביעות לענייני ארנונה מתקיימים הרציונלים העיקריים שביסוד התיישנות אזרחית בתביעות בעלות אופי כספי. לרשות ניתן פרק זמן של שבע שנים לממש את תביעתה. הנישום רשאי לצפות כי בחלוף התקופה לא ייחשף עוד לתביעה לתשלום הכסף."

"תוצאה זו, לפיה התביעה לתשלום ארנונה כפופה להתיישנות האזרחית, מתיישבת מהתפיסה הכללית העולה מתוך חקיקת המס בישראל והפסיקה הקשורה בה, לפיה תביעות תשלום מס או השבתם כפופות בדרך כלל לתקופת התיישנות אזרחית."

פסק דין זה שם קץ למחלוקת בעבר, שכן בעבר לא היה ברור מהו המועד שבו פסק דין התיישן והיו מקרים שאחרי שעברו יותר מ-7 שנים מיום היווצרות החוב, בית המשפט דחה טענת התיישנות.

יחד עם זאת, כבר בעבר ניתנו פסקי דין שהתריעו נגד התנהגות העיריות במקרים מסוימים שבהם ניסו לגבות חובות שמועדם התיישן.

כך למשל במקרה של ה"פ 20012-07 רבין נגד עיריית תל אביב, שפורסם בוואלה חדשות ביום 3/5/2010. באותו מקרה ניסתה העירייה לגבות חובות שהתיישנו, הגיעה לעסק שבבעלות בני הזוג רבין וביקשה לעקל חפצים בשווי 114,000 ש"ח. בתביעה לפסק דין הצהרתי, שהגישו בני הזוג באמצעות עו"ד אבן חיים החתום מטה, הם טענו כי חלק מהחובות התיישנו.

בית המשפט פסק כי אסור היה לעירייה לגבות חובות שהתיישנו ואף נזף בעירייה על התנהגותה וקבע כי כאשר העירייה הפעילה הליך לאחר 14 שנים היא חרגה מתחום הסבירות, ופעולותיה אינן יכולות לעלות בשום אופן עם כללי מנהל תקין..
לדעת בית המשפט העירייה היא גוף ציבורי בעל סמכויות גבייה עצמאיות ומרחיקות לכת, ובמקרה זה השתהתה העירייה במילוי חובתה, חרגה מסמכותה ונהגה בחוסר תום לב .

מאז אותו מקרה טיפל משרדנו בתיקים נוספים שבהם בדרך כלל נמחקו חובות שהתיישנו .

כך למשל הגיע למשרדנו תושב עיריית תל אביב אשר עיקלה את חסכונתיו  על חוב נטען מ1998 בסך

מקרה אחר נמחק בפשרה 90 אחוז מהחוב בתיק שנפתח לגבי חוב שמקורו בשנת 2005 עקב התיישנות החוב .

מקרה נוסף הוגשה תביעה מטעם עיריית בני ברק נגד לקוחות המשרד, לאחר שהוגשה תביעה לבית משפט מחוזי לפסק דין הצהרתי למחיקת חובות שהתיישנו, הגענו לפשרה לפיה נמחקו 80 אחוז מחוב עקב טענת התיישנות

ניסיונות לגבות חובות שהתיישנו
ישנם מקרים שבהם העירייה מנסה לגבות חובות שהתיישנו ואף מבצעת פעולות מנהלתיות כנגד אזרחים, בניסיון ת לגבות חובות שהתיישנו.
מומלץ במקרה כזה לפנות לעו"ד ולא להסדיר את העניין ללא עו"ד, שכן דיני התיישנות הם סבוכים, מאחר שטענת התיישנות מהווה מחסום והגנה, בעיקר בשל העובדה שלא מצפים מאדם שישמור מסמכים או שיזכור אירועים לאחר יותר משבע שנים. אולם, אזרח לא יוכל לטעון טענת התיישנות במקרה שהוא מודה בחוב שנוצר לפני יותר מ שבע שנים.

רצוי לכן לפנות לעו"ד במקרים של תביעה שכזו ולא לנסות לפתור את הבעיה ללא ייצוג עו"ד.

במקרה של חובות שהתיישנו ניתן לפנות לבית משפט מוסמך, אשר בדרך כלל יעכב הליכים בשלב ראשון אם ימצא כי החובות התיישנו באמת, ובסופו של ההליך יבטל את החוב.

אם ימצא כי החובות התיישנו באמת.

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם