לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

הגדלת/הקטנת מזונות

סכום המזונות
מזונות הילדים ומזונות האישה
לאישה שעובדת ומשתכרת סכום סביר בדרך כלל לא יקבעו מזונות עקב הכלל של "מעשי ידיה תחת מזונותיה" אולם אם איננה עובדת יפסקו לה מזונות כל זמן שהיא עדיין נשואה ,לאחר הגרושים לא מגיע מזונות לאישה ,

סכום מינימאלי לילדים
לילדים תמיד יפסקו  מזונות ונקבע כי יש לשלם בכל מקרה את הצרכים הבסיסיים של הילדים ואלו משולמים על ידי האב ,הסכום המזונות המינימאלי המקובל היום הוא 1250 ₪ לחודש , במקרה שיש ילד אחד סכום המזונות לילד השני קטן יותר ולילד השלישי קטן עוד יותר , סכומים אלו משולמים גם אם הכנסת האב קטנה ואפילו במצב שבו האב מובטל ,

בנוסף לסכומים אלה יש לשלם 30 אחוז משכר דירה או משכנתא אם יש ילד אחד 40 אחוז במקרה שיש שני ילדים ו 50 אחוז במקרה שיש 3 ילדים .

בית משפט מתחשב גם בהשתכרות האב בפועל- מעבודה, מעסק  מחברה שבבעלותו מריבית,  וי להתחשב גם בהוצאות האב וכמה הכנסה פנויה תישאר לאב  לצרכיו .

סכומים אלו הם הסכומים המינימליים  מעבר לסכום המינימאלי מתחלקים הוצאות הילדים על ידי האב והאם בהתאם ליכולתם של שני ההורים . אך כמובן במקרים רבים סכום המזונות גבוה יותר תוך התחשבות ביכולת האב מחד וצרכי הקטין מאידך יש לציין כי במקרים חריגים קובע בית משפט אף סכומים קטנים יותר במקר בו הכנסת האם גדולה

פוטנציאל השתכרות
במקרים מסוימים מתחשב בית המשפט גם בפוטנציאל השתכרות האב ואם היא גבוהה יותר מהכנסתו קובע בית משפט לעיתים כי האב חייב לנצל את פוטנציאל השתכרותו לממן את מזונות ילדיו .כך למשל אם האב עובד רק במשרה חלקית מתחשב בית משפט ביכולת השתכרות נוספת  .

התחשבות ברכוש לקביעת מזונות
בית המשפט מתחשב גם ברכוש האב וקובע כי ישלם מזונות ראויים גם אם יאלץ למכור רכש לשם כך .כולל מכירת דירה בה הוא גר ומעבר לגור בשכירות .

צרכי הילד נקבעים לפי צרכים הרגילים ביגוד הנעלה מזון בילויים השתתפות בהחזקת בית בריאות , בית ספר נסיעות וכו" ולצרכים חריגים יקבע סכומים נוספים במקרה הצורך .

במקרים בהם משפחה רגילה לרמת חיים גבוהה יותר יקבעו גם סכומי מזונות גבוהים יותר בהתחשב ברמת המחיה שהיו רגילים לה הילדים כך גם לגבי מזונות האישה

הגדלה או הקטנת מזונות

י סכום המזונות אינו סופי לעולם  וניתן לשנותו במהלך השנים כאשר חל שינוי נסיבות מהותי , יש מספר דוגמאות לשנוי נסיבות מהותי שמאפשרים הגדלה או הקטנת מזונות .

גידול או קיטון בהכנסות האב או האם .
גידול משמעותי בצרכי הקטין למשל במקרה של מחלה או סיבות בריאותיות או פסיכולגיות .

יש מספר אפשרויות לבקש הגדלה או הקטנת מזונות שנפסקו על ידי בית משפט בדרך כלל ניתן לבקש הקטנה או הגדלת מזונות עקב שינוי בהכנסות אחד מבני הזוג שמשפיעה על יכולתו לספק את מזונות.

תביעה להגדלה או הקטנת מזונות
הדרך לבקש הגדלת או הקטנת מזונות  היא על ידי תביעה להגדלה או הקטנת  מזונות
יש מספר אפשרויות לדרוש הגדלת מזונות  שנפסקו על ידי בית משפט
א – גדול  בהכנסות האב
ב – הקטנת הכנסות האישה
ג – בקשה להגדלת מזונת עקב הסכם  שנעשה בלחץ הגירושים ופוגע בזכויות הקטין

א במקרה של הגדלה בהכנסות הבעל  ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות אשר נקבעו בעבר ,שכן מזונות נקבעים בדרך כלל כל ידי שני קריטריונים עיקריים : יכולת האב וצרכי הקטין , לכן במקרה של מזונות שנקבעו בפסק דין ניתן לבקש הגדלת מזונות אם חל גידול בהכנסות האב .

באותה מידה כאשר קטנה הכנסת האישה וכתוצאה מכך היא מתקשה לספק את צרכי הקטין ,היא יכולה לתבוע הגדלת מזונות על מנת לספק את כל צרכי הקטין .

האפשרויות להגדלת מזונות בניגוד להסכם גירושים שאושר ע"י בית המשפט
הסכם גירושין אמור לסיים את ההתדיינויות בבית המשפט למשפחה או בבית הדין הרבני.  אולם, ידוע לכל מי שעוסק בנושא כי לעתים קרובות מעדיפה אישה לסיים את נושא הגירושים תוך ויתור על זכותה למלוא המזונות המגיעים לה על פי דין, רק על מנת לסיים את הליך הגירושים ולהתפנות להקמת משפחה חדשה.

בהתחשב בעובדה כי לאישה קשה ללדת ילדים לאחר גיל 35 ואילו לאב אין מגבלת גיל, יש בעלים המנצלים את רצונה של האישה לסיים במהירות את הליך הגירושים, וישנם לא מעט מקרים שהבעל מנצל עובדה זו על מנת להפחית את המזונות המוטלים עליו.

הפסיקה מודעת לבעיה זו ומאפשרת בנסיבות מסוימות לתבוע הגדלת מזונות גם אם חתמו הצדדים על הסכם שאושר על ידי בית משפט או בית דין. הילדים, אשר לפי הפסיקה אינם קשורים בהסכם שנערך בין הוריהם, יכולים  להגיש תביעה באמצעות אמם ,ולכן על הבעל והאישה לדעת כי ההסכם שחתמו עליו עלול שלא לחסום הגדלת מזונות.
ראו לעניין זה ע"ע 404/70 עברון נגד עברון כ"ח 109.1

עוד קבעה הפסיקה כי בית משפט לא כבול להסכם בין ההורים ויבחן את צורכי הילדים במנותק מההסכם.  לעניין זה יש להתייחס גם מנקודת ראות של האב, אשר מוותר לעתים על חלק מהכספים המגיעים לו בחלוקת הרכוש עבור דמי מזונות מופחתים, ומופתע לאחר מכן מקבלת תביעה להגדלת מזונות.

לכן, יש להיות מודעים לבעיה ,שבעת עריכת הסכמי גירושים ובאי כוח הבעל מנסים לעתים להבטיח שהסכם המזונות לא ייפרץ, בין השאר על ידי הסכמי שיפוי לפיהם האישה ו/או ערב מטעמה יחתמו על הסכם לפיו באם היא או הילדים יגישו תביעה נוספת היא ו/או הערב ישפו את הבעל בגין התוספת.
אלא שגם הסכמי שיפוי אלו ניתנים לביטול, בהתחשב בעובדה כי לעתים נעשו בנסיבות של כורח וניצול מצוקת האישה, כפי שנקבע לא אחת כפסיקה.

סוגיה זו מצביעה על סטייה מעיקרון כיבוד הסכמים כאשר ההסכם נעשה בנסיבות של מצוקת אחד הצדדים.  יש להיות מודעים לבעיות אלו בעת חתימה על הסכמי גירושים ולדעת שהסכם גירושים איננו מביא לסופיות סכסוך הגירושים בעניין המזונות.
תביעה להקטנת מזונות
באותה מידה שניתן לתבוע  הגדלת מזונות ניתן לתבוע  הקטנת מזונות במקרים בהם קטנה יכולת האב או במקרים בהם גדלה הכנסת האישה לעומת פסק הדין המזונות , נזכור כי מזונות משולמים שנים רבות ובאופן טבעי לעיתים גדלה יכולת אחד הצדדים או קטנה יכולתם ועם שינוי נסיבות תמיד אפשר לתבוע הגדלה או הקטנת מזונות .

התחשבות ביכולת כספית של שני הצדדים
בפסקי דין חדשניים פסק בית המשפט  העליון  בפסקי דין אוחנה וצינובוי,שיש להתחשב ביכולת הכספית של שני ההורים בעת חישוב המזונות.

באותם פסקי דין בית המשפט בחן את הכנסתו של האב ואת הכנסתה של האם, את צרכי הקטינות ושקללה את הכל ופסקה שאכן המזונות היו גבוהים ונקבע כי  בקביעת גובה המזונות יש לאזן את הכנסות כל המשפחה, לא רק האב, וכי הדבר אינו נוגד את הדין האישי..

בית המשפט קבע כי יש להקל על האבות שמחויבים בדרך כלל במלא המזונות ולכן יש להתחשב בהכנסות שני ההורים ונפסק כי  "פסיקת מזונות על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות אינה סותרת את הדין האישי,

קטין המסרב לראות את הוריו

מקרה אחר בתמ"ש 59890-08 נפסק כי במקרה שבו הקטין מסרב לראות את הוריו ניתן להקטין מזונותיו ואף לבטל כליל מזונותיו במקרים המתאימים. באותו פסק דין התחשבו גם בכך שמצבו של האב הורע מבחינה כלכלית ומצבה הכלכלי של האם טוב מאד וקבעו כי יש להפחית את המזונות.

לכן במקרה שהאב מתקשה בתשלום המזונות ולאישה יכולת להשתתף  בתשלום המזונות ויכולתה גודלת ניתן לתבוע הקטנת מזונות תוך יישום עקרונות אלו.

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם