לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

הארכת מועד

למשרדנו הגיעו תיקים רבים שבהם איחר הלקוח את המועד להגיש כתבי בית דין , או איחר בהגשת התנגדות לבצוע שטר , או איחר את המועד להגשת ערעור .

2. לפי ספרו של כבוד השופט המחוזי גורן "סוגיות בסדר הדין האזרחי " ראוי שבית משפט יעשה שימוש בסמכותו הטבועה להארכת מועדים כדי למנוע תוצאות קשות שחוש הצדק איננו יכול להשלים עימם , אך כפי שנקבע , אין הכוונה לפריצת גדר ולהתרת אי קיום התחייבויות של הצדדים לחוזה ."
3. לא בנקל מאריך בית המשפט את המועדים ויש לשכנע את בית המשפט שיש הגנה לכאורה , ובית המשפט דורש טעמים מיוחדים להארכת מועד , שמורכבים מהפן הפרוצדוראלי דהיינו מה הסיבה לאיחור .ומהפן המהותי – האם יש למבקש הגנה .כאשר הכלל הוא שהעיקר הצדק ולא הפרוצדורה .
3.אבעניין רע"א 1958/100 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על, פ"ד נה(5) 43, 46 (2001) (להלן: עניין נדב); בעניין נדב עמדה השופטת ד' דורנר
.כי זכות הטעון היא זכות יסוד .
ניתן להיעזר בפסיקה בבקשה להארכת מועד שכן ללא הארכה תישלל למבקש זכות הטעון.
4. מניסיוני לעיתים קרובות האיחורים נובעים מחוסר מודעות לחשיבות העמידה בזמנים ..ולמצוקה כלכלית שגורמת לחוסר אמצעים למימון הטיפול בתיק במועד , ולא מכוונת הזנחה, לכן כאשר הגיעו לקוחות למשרד ניסינו להתעמק בסיכויי הגנה , ככול שאלו גדולים יותר ההצלחה בבקשת הארכת מועד הייתה יותר גדולה ,
5. יחד עם זאת יש מגוון גדול של אפשרויות להחלטות בבקשה להארכת מועד ,כאשר בדרך כלל השופט משקלל שיקולים מהותיים בעדיפות ראשונה ושיקולים פרוצדוראליים אשר גם הם נלקחים בחשבון.
5. ובמקרה שיש הגנה מוצקה עשוי בית המשפט להאריך את המועדים גם אם מדובר בתקופה ארוכה .
6 . לפי תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי נדרש טעם מיוחד להאריך מועד שבחיקוק , וראוי . .. לבדוק את החקיקה ופסיקה והדין בשאלה מהו טעם מיוחד
בנושא הארכת מועדים דנה תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי .
תקנה 528.    מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו"

מהו טעם מיוחד להארכת מועד ?

5 טעם מיוחד להארכת מועד ייבדק לפי נסיבות כל מקרה ומקרה ,כאשר לוקחים בחשבון את מידת האיחור, הסיבה לאיחור . וסיכויי ההגנה .

6.מקרה שיש הגנה מוצקה בית משפט עשוי להאריך את המועד גם אם מדובר בתקופה ארוכה .
לפי תיק ת"ט 47389-07-11 יחיאל דר נגד בנק דיסקונט המבקש הגיש התנגדות ובקשה להארכת מועד למרות שעברו 7 שנים ובית משפט האריך את המועד עקב טענת הגנה חזקה של זיוף השטר .

7 בית המשפט פסק כי את העיקרון לפיו הפרוצדורה נועדה לתת לבעל דין את מלא האפשרויות לפתח עניינו בצורה מלאה "וגם כאשר קורת תקלה או שבעל דין עושה שגיאה הניתנת לתיקון ….על בית משפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות"
8. טעות בספירת הימים עשויה להוות טעם מיוחד להארכת מועד .. אם כי יש פסיקות שונות בעניין זה .

9. על פי הפסיקה זכות הטיעון היא זכות יסוד לכן בדרך כלל ייעתר בית המשפט להארכת מועד כאשר על פניו יש למבקש סיכוי ויש הסבר לאיחור .

10. לסכום יש לעמוד בזמנים שנקבעו בחוק ולהשתדל לא להגיע למצב של איחוד . במקרה איחור יש נסיבות שונות לפיהם מאריך בית המשפט את המועד , ולעיתים בית המשפט לא מאפשר הארכת מועד אם רואה שהסיכוי קלוש , אך בדרך כלל אם סבור בית המשפט שיש הגנה אמתית הנטייה תהייה להאריך את המועד לאור הכלל המשפטי לפיו העיקר הצדק ולא הפרוצדורה וזכות הטעון היא זכות יסוד.

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם