לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

ביטול ריבית והצמדה בהוצאה לפועל

רבים לא מודעים כך כי ניתן היום במקרים רבים למחוק חובות בהוצאה לפועל
או לפחות את מרבית החוב הרשום בהוצאה לפועל במקרים בהם התיק היה "רדום" ולא פעלו בו שנים רבות , או שלא נעשתה מסירה כדין לחייב במשך שנים רבות .או שמדובר בתיק שמקורו הלוואה בשוק אפור בריבית מופרזת
לסוגיה זו יש לאחרונה משנה חשיבות עקב שינוי חוקי ההוצאה לפועל שגרם לכך שתיקים רבים שהיו "רדומים " שנים רבות החלו בהם לפעול בדרך שמקשה את חייהם של חייבים כמו למשל הגבלת רשיון נהיגה , והגבלות שנות נוספות.

במקרים רבים סכומי החוב גדלו במאות אחוזים עקב שיטת חישוב ריבית חריגה גבוהה יחסית הנוהגת כיום בהוצאה לפועל.

להלן הפעולות שניתן לעשות כיום במקרים של שהוי בפעולות בתיק או שהוי בפתיחת תיק הוצאה לפועל

א) ביטול ריבית והצמדה בתיק הוצאה לפועל

הפחתת הפרשי הצמדה וריבית בגלל היעדר פעולות מטעם הזוכה במשך שנים

לפי סעיף 81 א (ד) לחוק ההוצאה לפועל ראש ההוצאה לפועל רשאי להקטין את תוספת הפרשי הצמדה וריבית העומדת נגד החייב.

דוגמא לכך עולה מתיק ע"א 2836/03 עיריית תל אביב נגד מור תמר .

באותו תיק הצטבר חוב עבור ריבית והצמדה מיום פתיחת התיק ועד מסירת האזהרה מספר שנים לאחר מכן .

בית המשפט המחוזי פסק כי חישוב ריבית הפיגורים יתחיל רק מיום מסירת האזהרה ואילך

בית המשפט פסק כי תיק ההוצאה לפועל אינו יכול לשמש " תוכנית חסכון" לזוכה אשר ממתינה עד אין קץ , ללא נקיטת הליכים , תוך צבירת הפרשי הצמדה וריבית . על הזוכה מוטלת חובת תום לב בהפעלת הליכים נגד החייב ולאור חובה זו ימנע בית משפט להעניק סעד לזוכה אשר "ישן על זכותו " ולא נקט הליכים למימוש זכייתו בהליכי הוצאה לפועל

במקרה אחר שהגיע למשרד החתום מטה ,לקוח נתבע בחוב כולל. הסתבר כי המשיבה לא פעלה לגביית החוב שנים רבות וכתוצאה מכך החוב טפח כתוצאה מהוספת הפרשי ריבית והצמדה גדולים שהתווספו לחוב במקור . לפיכך הוגשה בקשה למחוק ריבית והצמדה לגבי תקופה שבה לא נקט הזוכה בהליכים בתיק בית המשפט פסק שיש למחוק הפרשי ריבית בסך של 45888 ₪ שהם כמחצית החוב הכללי בתיק וזאת לגבי התקופה שבין 13/6/2002 ועד ליום 20/4/2010 תקופה שהזוכה לא פעלה בתיק

לכן לפי אותו פסק דין ופסקי דין נוספים ניתן למחוק חובות רבים שהצטברו במשך שנים רבות שלא נעשתה פעילות בתיק.

פסקי דין נוספים הם למשל ע"א (חי) 151/87 חברת גוש 10878 בע"מ נגד מבני פלס בע"מ מ פ"מ תשמ"ח (ב) 79 וכן בסול נגד מנצור דינים מחוזיים כרך כו(8) 55

הרעיון הכללי באותם תיקים הוא שבית משפט לא נותן יד לחיובים גדולים בגין ריבית והצמדה עבור חוב שהזוכה יכול היה לנסות לגבות אותו בעבר , ואם לא עשה בעבר פעולות מינימאליות לגביית החוב ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות שלא לגבות חיובים אלה מכוח סעיף 81(א) לחוק ההוצאה לפועל

ב) מחיקת חוב בהוצאה לפועל עקב שהוי בבצוע פסק דין

במקרה אחר בתיק רע"א 3423/10 דנובה נגד אהרון חפץ נפסק כי במקרה בו זוכה השתהה
בפתיחת תיק הוצאה לפועל וגרם לכך שהחוב תפח לממד ענק קיבל בית המשפט את טענת פרעתי .ומחק את החוב בהוצאה לפועל

בנסיבות התיק כאשר הגשת תביעת חוב להוצאה לפועל שמונה שנים לאחר פסיקתו בצרוף ריבית והצמדה , הרע את מצבו של הנתבע שעקב השהוי תפח לממדי ענק .ובנסיבות הכוללות קיבל בית המשפט את טענת פרעתי שהגיש החייב .

גם פה הרעיון המרכזי הוא שבית משפט לא ייתן יד לגביית חוב שהזוכה השתהה בגבייתו ופתח תיק הוצאה לפועל רק לאחר שנים רבות לאחר מתן פסק הדין וכתוצאה מכך החוב גדל במידה כזו שלא מוצדק לפעול על פיו לאחר תקופה כה ארוכה .

בנסיבות אלו חייב שפועלים נגדו כאמור לאחר ששנים רבות לא פעלו נגדו – רצוי שיפנה לעו"ד על מנת לבטל את חובו או לפחות להפחית את חבו לממדים סבירים

ג) מחיקת ריבית והצמדה מופרזים בהלוואות שמקורם שוק אפור בתיק הוצאה לפועל

יש מקרים רבים של אנשים שהתפתו לקחת הלוואות חוץ בנקאיות הכוללים חיוב ריבית וחותמים על שקים הכוללים בתוכם ריבית עתק האסורה על פי החוק המכפילה ואף משלשת את סכומי החוק המקוריים .,.

יש דרך לבטל ריביות אלו שכן באמצע שנות ה-90 חוקק חוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות .האוסר על חיוב בריבית מופרזת בהסכמים של הלוואות חוץ בנקאיות, עניין זה הוא אחד הדוגמאות המובהקות להתערבות המחוקק בהסכמים בלתי סבירים, והמחוקק אוסר במפורש לקבוע ריבית מופרזת, העולה על פעמיים ורבע ריבית בנקאית ממוצעת. כך למשל בשנים 2009 ו-2010 עמדה הריבית הממוצעת על כ-5 אחוז לשנה ולכן אסורה קביעת ריבית העולה על 13 אחוז לשנה. לראש ההוצאה לפועל סמכות לבטל הסכמים שקבעו ריבית העולה על השיעור המקסימאלי של הריבית המותרת.

סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובע ראש ההוצאה לפועל רשאי לסרב לנקוט הליכים במקרים שבהם חוזה ההלוואה מנוגדים לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וכוללים ריבית מופרזת

לכן ניתן להתגונן מפני תביעה או בקשה לבצוע שטר המתבססת על הלוואה חוץ בנקאית במקרה שבו מדובר בריבית מופרזת, שאז בית משפט או ראש ההוצאה לפועל עשוי לדחות את התביעה, לפחות בעניין הריבית המופרזת, ולקבוע כי כל ריבית העולה על המותר תיפסל, כמו כן בית המשפט עשוי לדחות תביעות במקרים בהם לא נוסח הסכם המפרט את סכומי הקרן והריבית להשבה.

במקרה שבו מדובר בריבית מופרזת, שאז בית משפט או ראש ההוצאה לפועל עשוי לדחות את התביעה, לפחות בעניין הריבית המופרזת, ולקבוע כי כל ריבית העולה על המותר תיפסל, כמו כן בית המשפט עשוי לדחות תביעות במקרים בהם לא נוסח הסכם המפרט את סכומי הקרן והריבית להשבה.

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם