לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

מהם המקרים בהם ניתן לבטל ערבות בנקאית

כאשר מקבל ערב התראה על כך שהחייב לא משלם את חובות לבנקים  והוא בסכנת שיתבע בגין ערבותו, ראוי לנסות לבדוק מספר נקודות שיכולות להביא לביטול הערבות הבנקאית.

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לבדוק האם החייב היה בקשיים טרם החתימה על הערבות. ניתן לגלות זאת על ידי בדיקה עם החייב עצמו ואם יתגלה מבירור עמו שהיה בקשיים לפני שהערב חתם על הערבות, ולא גילה לערב את כל הפרטים על מצבו(בדרך כלל לא מגלים לערב, כדי שלא יסרב לחתום), ניתן לבטל את הערבות.
בנסיבות אלה יש לשלוח מכתב ביטול ערבות, או במקרה תביעה יש להגיש כתב הגנה או בקשת רשות להתגונן,  ולא להרים ידיים במקרה זה.
הדרך לבדוק את מסמכי הבנק.

במקרה שבו הוגשה תביעה נגד הערב והערב חושש כי לא גילו לו את כל הנסיבות הרלוונטיות לפני החתימה על הערבות, עליו להגיש בקשה לקבלת מסמכים מהבנק, על מנת שיוכל להוכיח את קשייו של החייב בטרם חתם על הערבות.
לאחר קבלת המסמכים ניתן לראות סימנים לקשיים של החייב, די לראות אם חזרו שקים מהחשבון, או שהחייב הוגבל בחשבון, או שחזרו הוראות קבע לתשלום הלוואות, כל אלו סימנים לכך שהחייב בקשיים או עלול להגיע למצב שלא יוכל לשלם חובותיו.  במקרה כזה היה על הבנק להודיע לערב, ובמקרים רבים (בדרך כלל) הבנק לא מודיע, כי ברור לו שאם יודיע הערב לא יסכים לחתום על ערובת לחשבון.
לכן במקרים רבים הבנק  גם ינסה להסתיר עובדות אלו ולא ירצה לספק מסמכים רלוונטיים. אך, לפי הפסיקה, חובה על הבנק לספק מסמכים רלוונטיים ואם איננו עושה כן על פי פסק דין הילולים, הערב יקבל רשות להגן.

הפסיקה בעניין
לא אחת בטלו בתי המשפט הסכמי ערבות שחתמו ערבים לבנק כאשר ההחתמה על הערבות לא נעשתה כראוי ולא גילו לערב את כל המידע הרלוונטי, בייחוד את העובדה שהחייב בקשיים.

בפס"ד בעניין ציגלר נגד בנק המזרחי תיק מספר 1570/92 תואר מקרה שבו החייב נקלע לקשיים ויתרת החובה בחשבונו הגיע לסך של 90,000 ש"ח, הבנק הבין שיקשה לגבות ממנו את החוב ולכן שלח אותו למצוא ערבים להלוואה על סך 100,000 ש"ח. החייב הביא ערב בשם ציגלר ולא גילה לו את הסיבה האמיתית לבקשתו לחתום על ערבות. בית המשפט פסל את הערבות וקבע כי חובת נציג הבנק הייתה לגלות לו את המצב האמיתי לאשורו ואי הגילוי גרם לכך שהערב הוטעה.
משרדנו טיפל במספר מקרים של ערבות בנקאית שהושגה תוך הסתרת מצבו האמיתי של הלקוח כך למשל  במקרה שבו עורך דין חתם ללקוח ערבות בבנק ונתבע בסכום העולה על 100,000 ₪ בגין ערבותו . במהלך המשפט דרשנו לראות את מסמכי חשבון הבנק והתברר כי החייב לו ערב הלקוח היה חייב חוב נוסף העולה על 100000 ₪ והיה בקשיים , לפני החתימה על הערבות – עובדות אלו לא גילה הבנק ללקוח . לאחר הגילוי הגענו לפשרה שהלקוח ישלם סכום סמלי של 10 אחוז מהחוב ולאחר מכן יופטר מחובו

ואכן, לא אחת קורה שלקוח של בנק נקלע לקשיים כגון שמוטלים עיקולים על חשבונו, או חוזרות הוראות קבע של החזרי הלוואה, או שהלקוח חורג חריגה משמעותית מהמסגרת. הבנק, שחושש לגורל כספו, שולח את הלקוח למצוא ערבים וכמובן לא מגלה לערבים את מצבו האמיתי של הלקוח. במצב זה הדין הוא שאי גילוי נסיבות רלוונטיות יכול להביא לביטול הערבות.

בפסק דין אילוז נגד דיסקונט נקבע ע"י כבוד השופט בעז אוקון כי בנסיבות אלה חלה על הבנק חובת גילוי נאות וכי הבנק חייב לגלות לערב את הסיכונים שיוצרת ערבותו ויש לגלות כל פרט אשר רלוונטי למתן ערבות. שכן, במקרה של ערבות או של משכון, בעיקר ערבות  או משכון חינם שכמוהם כמתנה, קיימת חובת גילוי מלאה, וזאת מכוח עקרון תום הלב. היו מקרים שבוטלה אפילו ערבות של אשתו של הלווה כאשר הסכמתה לחתום על ערבות לא הושגה כראוי.


 

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם