לקבלת יעוץ התקשרו: 03-6911522
לפגישת יעוץ:

03-6911522

מיקום:

יגאל אלון 157, תל-אביב

שעות פעילות

9:00 19:00

    עו"ד בועז אבן חיים פשיטת רגל והוצאה לפועל לתיאום פגישת ייעוץ מלא\י פרטים.
      התקשרו עכשיו:03-6911522

ביטול הגבלות בהוצאה לפועל

חייב בהוצאה לפועל שהוטלו עליו הגבלות רשאי לבקש ביטול ההגבלות הדרך לכך היא בקשה לביטול הגבלות וחקירת יכולת , ופריסת חובותיו בתשלומים . בדרך כלל לאחר ביצוע חקירת יכולת בהוצאה לפועל . ותשלום חובו בתשלומים חודשיים על פי יכולתו, יבוטלו ההגבלות שהוטלו עליו .
משרדנו טיפל ומטפל במקרים רבים בביטול הגבלות שהוטלו בהוצאה לפועל. אשר גרמו להם מצוקה והגבלות אשר לא הותירו להם אפשרות להתנהלות כלכלית סבירה .

הדין בעניין ביטול ההגבלות בהוצאה לפועל :

הטלת ההגבלה בהוצאה לפועל
על פי חוק ההוצאה לפועל סעיף 66 א רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל את ההגבלות הבאות על חייב שלא משלם את חובו :
(1)   הגבלת החייב מקבל דרכון .
(2)   עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ;
(3)   הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד
(4)   הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס אשראי
(5)   הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד
(6)   הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה;

התנאי להטלת הגבלות

לפי סעיף 66ב לחוק ההוצאה לפועל רשם רשאי להטיל הגבלות על החייב אם, הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום

ביטול ההגבלה בהוצאה לפועל

לפי החוק ההגבלה תבוטל במקרים הבאים
(א) פירעון החוב
(ב) רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה, אם מצא שהדבר מוצדק . . .    בנסיבות העניין.
(ג)  אם החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם .
(ד) לפי סעיף 66ד(ב) "רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב"
דהיינו במקרה בו החייב יקיים את הוראות צו התשלומים יבטל רשם ההוצאה לפועל את ההגבלות שהוטלו.

2. לפי הפסיקה בתיק רע"ץ 46300-04-13 חוסיין נגד ישרכארט הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצל"פ בצפת, מיום 4.4.13 בתיק 069998713-4 שקבעה כי הגבלת חידוש רישיון הנהיגה של המבקשת תבוטל רק אם המבקשת תשלם סך של 3,000 ₪ על חשבון החוב בתיק ההוצל"פ הנ"ל.
בית המשפט קבע כי הדרישה שהמבקשת תשלם סך של 3,000 ₪ כתנאי לביטול ההגבלה, הינה בלתי סביר, ולפי סעיף 66 ד' (ג) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967 : "הרשם יורה על ביטול ההגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים..". כלומר משחייב עומד בצו התשלומים, יש לבטל את ההגבלה., באותו מקרה נקבע לחייבת צו תשלומים של 200 ₪ לחודש בלבד. ובית המשפט קבע כי ככל שכבוד הרשמת הגיעה אז למסקנה, שהמבקשת אינה יכולה לשלם מעבר ל 200 ₪ לחודש לא ניתן לדרוש ממנה לאחר אותה קביעה, להפקיד 3,000 ₪ בתשלום אחד.

3. לכן הדרך המומלצת לבטל הגבלות היא הגשת בקשה לחקירת יכולת וביטול הגבלות שכן החוק קובע כי רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלות אם החייב ממלא אחר הוראות של צו התשלומים בהוצאה לפועל .

חקירת יכולת
1. בחקירת יכולת ממלא החייב טופס שאלון בו הוא מפרט את כל הכנסותיו וכל הוצאותיו החודשיים שלו ו/או של משפחתו ובדרך כלל מחייב רשם ההוצאה לפועל לשלם את ההפרש בין הכנסותיו להוצאותיו. כל חודש .

2. בעת מילוי השאלון יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים ,ולדייק במילוי הפרטים על מנת להקל על רשם ההוצאה לפועל לתת החלטה לביטול הגבלה .אף מבלי לזמנו לדיון , ויש לעמוד בתשלומים אחרת אם החייב לא עומד בתשלומים עלול רשם ההוצאה לפועל לחדש את ההגבלות .

3. לסכום ניתן לבטל הגבלות בהוצאה לפועל ובתנאי שהחייב ישלם חובו על פי צו תשלומים בחקירת יכולת ואין להפסיק את התשלומים שכן הפסקת התשלומים יביאו להטלת ההגבלות מחדש.


 

עו"ד בועז אבן חיים
מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל


ehb123a@netvision.net.il 

שעות פעילות: 9:00 19:00 

 רח' יגאל אלון 157, תל-אביב 

03-6911522 

Call Now Button

לדף הקודם